Eğitmen: Cem Bayraktaroğlu

Microsoft SCOM ve System Monitoring

Ayrıntılı olarak SCOM, MS SQL, SQL Reporting

Microsoft System Center ürün ailesinin Monitoring amaçlı olarak geliştirilen ürünü SCOM yazılımını inceliyoruz. Bu kursta sistem mimarisinden başlayarak SCOM ile sistem araçlarının izlenmesini ve yönetimini ayrıntılı olarak işliyoruz. SCOM kurulumu, Ajanlar, Raporlama vb. herşey bu kursta ele alınıyor.

 • SCOM Mimarisi

 • MS SQL Mimarisi

 • MS SQL Kurulumu

 • SCOM Dizaynı

 • SCOM AD Entegrasyonu

 • SCOM Kurulumu

 • Management Pack

 • Ajanlar

 • Windows Ajan Kurulumları

 • Linux Ajan Kurulumları

 • Ajansız İzleme

 • Domain Dışı İzleme

 • Reportin Server

 • Audetting Server

 • Dashboard

 • Web Console

3 Part, 25 saat
Kursun Bölümleri
Eğitmen: Cem Bayraktaroğlu
© cbonline.com 2020, 9/0,005