Eğitmen: Cem Bayraktaroğlu

Projelerle MS SQL Kursu

Microsoft SQL Server Veritabanı Teknolojilerini Detaylı Olarak Bu Kursta Ele Alıyoruz.

"Projelerle MS SQL Kursu" Veritabanı kavramı, ilişkisel veritabanları, veritabanı mimarilerine giriş yapılmıştır. MS SQL veritabanı mimarileri sıfırdan başlayarak irili-ufaklı projelerle incelenmiştir. Bu kursun hedefi Veritabanı uzmanlık alanına yeni başlayacak kişileri MS SQL DBA seviyesine çıkartmaktır. Kursa katılım için Microsoft Server, Temel Network ve Microsoft Active Directory alanında temel bilgiye sahip olmak gerekmektedir.

Bu kursun çekimleri sürmektedir. Dersler tamamlandıkça sisteme eklenecektir.

a)    
Kurs hakkında
b)   
SQL Server Kurulumu
2)   
Genel Bakış
a)    
Veritabanı ve SQL Server
b)   
Sürümler ve Özellikleri
c)    
SQL Server Management Studio
ç)    
SQL Server Configuration Manager
d)   
Veritabanı Nesnelerini Tanımak
3)   
T-SQL Giriş
a)    
Sorgu Yapısı
b)   
DDL: Veri Tanımlama Dili (Data Definition
Language)

c)    
DML: Veri İşleme Dili (Data Manipulation
Language)

ç)    
DCL: Veri Kontrol Dili (Data Control Language)
4)   
 Veriler
ile Çalışmak

a)    
SELECT
b)   
WHERE
c)    
Operatörler
ç)    
Verileri Filtrelemek
d)   
Tabloları Birleştirmek ve JOIN türleri
5)   
SQL Programlama
a)    
View
b)   
Stored Procedure
c)    
Fonksiyonlar
6)   
Veri Bütünlüğü
a)    
Veri Bütünlüğünü Anlamak
b)   
Constraint
c)    
Primary Key
ç)    
Foreign Key
7)   
Indexler
a)    
Index Türleri
b)   
Index Oluşturmak
c)    
Index Bakımı
ç)    
İstatistikler
8)   
İleri Seviye T-SQL
a)    
Subquery
b)   
Common Table Expression
c)    
Cursor
ç)    
XML
d)   
Dinamik TSQL
9)   
Güvenlik ve Yetkilendirme
a)    
Roller
b)   
Yetkiler
c)    
Kullanıcılar
ç)    
Erişim Güvenliği
10)  SQL Server
Mimarisi

a)    
Transactions
b)   
Lock
c)    
Trigger
ç)    
Bellek Yönetimi
11)  Yedekleme
a)    
Log yapısı ve Recovery Model
b)   
Yedekleme Türleri
c)    
Yedekleme Mekanizması
ç)    
Yedekten Dönme
12)  Yüksek
Erişilebilirlik

a)    
Replication
b)   
AlwaysOn High Availability
c)    
Failover

12 Part, 35 saat
Kursun Bölümleri
Eğitmen: Cem Bayraktaroğlu
© cbonline.com 2020, 7/0,007